Campaign Management

Campaign management is het plannen, uitvoeren, tracken en analiseren van direct marketing campagnes. Onderdeel van een campagne is het opstellen en uitwerken een gameplan waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Doelstellingen en KPI's van de campagne (SMART)
  • Doelgroep
  • Persona's
  • Marketing boodschap
  • Marketing middelen
  • Processen
  • Rapportage & bijsturen

Het managen van al deze werkzaamheden, kunt u onderbrengen bij Smits Marketing.